Ημερομηνίες Εξετάσεων - ΑΓΓΛΙΚΑ - Cambridge

Γενικά Αγγλικά (paper-based)

Cambridge English: Key for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
07/03/15 €80 12/01/15–25/01/15
23/05/15 €80 30/01/15–06/04/15
13/06/15 €80 30/01/15–06/04/15
21/11/15 €80 21/09/15–16/10/15

Cambridge English: Preliminary for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
07/03/15 €85 12/01/15–25/01/15
23/05/15 €85 30/01/15–06/04/15
13/06/15 €85 30/01/15–06/04/15
21/11/15 €85 21/09/15–16/10/15

Cambridge English: First for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
09/05/15 €160 30/01/15–23/03/15
05/12/15 €160 21/09/15–26/10/15

Cambridge English: Advanced

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
09/05/15 €175 30/01/15–23/03/15
05/12/15 €175 21/09/15–19/10/15

Cambridge English: Proficiency

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
10/05/15 €180 30/01/15–23/03/15
06/12/15 €180 21/09/15–19/10/15

Γενικά Αγγλικά (computer-based)

CB Cambridge English: Key for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
18/03/15 €75 23/02/15–03/03/15
25/06/15 €75 01/06/15–10/06/15
10/12/15 €75 16/11/15–25/11/15

CB Cambridge English: Preliminary for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
18/03/15 €80 23/02/15–03/03/15
25/06/15 €80 01/06/15–10/06/15
10/12/15 €80 16/11/15–25/11/15

CB Cambridge English: First for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
12/03/15 €150 16/02/15–26/02/15
28/05/15 €150 02/05/15–12/05/15
20/06/15 €150 25/05/15–04/06/15
14/11/15 €150 20/10/15–29/10/15
12/12/15 €150 16/11/15–26/11/15

CB Cambridge English: Advanced

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
20/03/15 €165 23/02/15–05/03/15
04/07/15 €165 08/06/15–18/06/15
24/10/15 €165 28/09/15–08/10/15

CB Cambridge English: Proficiency

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
28/03/15 €170 02/03/15–12/03/15
18/07/15 €170 22/06/15–06/07/15
02/10/15 €170 07/09/15–17/09/15
21/11/15 €170 26/10/15–05/11/15

Εξετάσεις Young Learners

Cambridge English: Young Learners Starters, Movers, Flyers

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
24/05/15 €60 30/01/15–30/03/15
14/06/15 €60 30/01/15–24/04/15
13/12/15 €60 21/09/15–30/11/15

British Council

Κοινωνική Δικτύωση