Ημερομηνίες Εξετάσεων - ΑΓΓΛΙΚΑ - Michigan

Οι εξετάσεις ECCE και ECPE διεξάγονται στην Ελλάδα δύο φορές το χρόνο, το Μάιο και το Δεκέμβριο. Οι εξετάσεις MET διεξάγονται στην Ελλάδα μία φορά το μήνα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους (εκτός Αυγούστου).

Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται Σάββατο ή Κυριακή και οι προφορικές την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις επόμενες εξετάσεις ECCE, ECPE, MET και MELAB που διοργανώνει στην Ελλάδα η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι οι ακόλουθες:

2015
Eξέταση Ημερομηνία Eξέταστρα Περίοδος εγγραφών
ECCE 12 Δεκεμβρίου 2015
1/9/2015-30/9/2015
ECPE 13 Δεκεμβρίου 2015
1/9/2015-30/9/2015
MET Δείτε όλες τις ημερομηνίες και τις πόλεις που διεξάγονται εξετάσεις.
4 εβδομάδες πριν την ημερομηνία εξέτασης. (Ισχύει ελάχιστος αριθμός υποψηφίων.)
MELAB TBA TBA TBA
2016
Eξέταση Ημερομηνία Eξέταστρα Περίοδος εγγραφών
ECCE 21 Μαΐου 2016 TBA TBA
ECPE 22 Μαΐου 2016 TBA TBA
MET TBA TBA 4 εβδομάδες πριν την ημερομηνία εξέτασης. (Ισχύει ελάχιστος αριθμός υποψηφίων.)
MELAB TBA TBA TBA

 

Κοινωνική Δικτύωση