ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι ΕΓΓΡΑΦΕΣ πραγματοποιούνται από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου. Η εγγραφή του μαθητή στο σχολείο μας επισημοποιείται με την συμπλήρωση του σχετικού εντύπου αίτησης, την πληρωμή της σχετικής προκαταβολής και την παράδοση του προγράμματος και λίστας βιβλίων.

Σας ενημερώνουμε πως κάθε χρόνο λειτουργεί ΔΩΡΕΑΝ

- Τάξη Pre-Junior στα Αγγλικά για παιδιά που το Σεπτέμβριο θα πάνε στη Β΄ Δημοτικού

- Προκαταρκτική τάξη στα Γαλλικά για παιδιά που το Σεπτέμβριο θα πάνε στη Δ΄ Δημοτικού

Κοινωνική Δικτύωση