Γιατί πρέπει να επιλέξω ένα Κέντρο Ξένων Γλωσσών;

Γιατί τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών :

Αποτελούν τμήμα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας στην Ελλάδα. Όλοι όσοι μιλούν και κατανοούν κάποια ξένη γλώσσα την έχουν μάθει στα Κ.Ξ.Γ. Στη διδασκαλία δεν αρκεί το "θέλω να είμαι δάσκαλος". Απαιτείται γνώση, οργάνωση, κόπος και συνεχής ενημέρωση. Όσοι μιλάμε Ελληνικά, δεν σημαίνει ότι μπορούμε και να διδάξουμε. Έτσι και στην ξένη γλώσσα όποιος μιλάει την αγγλική, την γαλλική ή όποια άλλη ξένη γλώσσα δεν σημαίνει ότι έχει δικαίωμα και τα προσόντα να ασκήσει το επάγγελμα του δασκάλου.

Προσφέρουν συστηματική οργάνωση και μετάδοση μάθησης. Οργανώνουν αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών σε συνάρτηση με την ηλικία και το επίπεδο των μαθητών, χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέσα και κατάλληλες υποδομές, επιλέγουν βιβλία με γνώμονα την αρτιότητά τους και την εκπαιδευτική τους αντίληψη, συνεργάζονται με καθηγητές που καλύπτουν και εγγυώνται πέρα της απαραίτητης εκπαιδευτικής γνώσης και εμπειρίας την υγιεινή και ασφάλεια των μαθητών.

Τα δίδακτρα είναι πολύ φθηνά. Η μάθηση ξένης γλώσσας από την Α junior μέχρι την Lower τάξη απαιτεί 6 με 7 χρόνια, δηλαδή 600 έως 700 ώρες και το κόστος για όλα αυτά τα χρόνια είναι της τάξης των 4 ευρώ η ώρα.

 

 

Κοινωνική Δικτύωση