Ξένες γλώσσες

Οι τάσεις της σημερινής εποχής και η αγορά εργασίας όπως έχει διαμορφωθεί, δημιουργούν νέες απαιτήσεις ως προς την ανάγκη εκμάθησης ξένων γλωσσών. Οι ξένες γλώσσες, στις μέρες μας δεν είναι απλώς ένα επιπλέον πτυχίο, αλλά αποτελούν ένα ισχυρό εφόδιο στην εξέλιξη και επιτυχία των παιδιών μας. Από τα πρώτα χρόνια τους τα παιδιά δέχονται συνεχώς ξενόγλωσσα ερεθίσματα όπως μέσα από το παιχνίδι, από αφίσες και διαφημίσεις, από τη μουσική και από ταινίες. Έτσι η ξένη γλώσσα αποτελεί προνόμιο του παιδιού, του έφηβου και του ίδιου του ανθρώπου για να αναπτυχθεί, να εργαστεί και να δυναμώσει το πνεύμα του.

 

 

Κοινωνική Δικτύωση