ΓΑΛΛΙΚΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου μας, μια μαθήτρια ή ένας μαθητής ξεκινάει τη δεύτερη ξένη γλώσσα στην Δ' Δημοτικού. Η διδασκαλία αυτή βασίζεται πάνω στο κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις ξένες γλώσσες δίνοντας έμφαση αρχικά στην κατανόηση, γραπτή και προφορική, στη συνέχεια στη γραφή και στην ομιλία και τέλος στον άριστο χειρισμό της Γαλλικής γλώσσας.

 

Παιδιά Δ' τάξης Δημοτικού

► Παρακολουθούν την Προκαταρκτική τάξη, μια ώρα την εβδομάδα. Μέσα από λεξούλες, αριθμούς, παιχνιδάκια και τραγουδάκια έχουν την πρώτη τους επαφή με την γλώσσα των Γαλλικών. Αυτή η πρώτη επαφή των παιδιών, θα παίξει σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα επαφή τους με την γλώσσα.

Παιδιά Ε' τάξης Δημοτικού

► Cours Préparatoire 1 - (2,5 ώρες)
Αποκτούν την ικανότητα στην απλή επικοινωνία μαθαίνοντας να τοποθετούνται στον τόπο και στο χρόνο.

Παιδιά ΣΤ' τάξης Δημοτικού

► Cours Préparatoire 2 - (3 ώρες)
Μαθαίνουν να επικοινωνούν με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους, σε γνωστά και καθημερινά θέματα.

Παιδιά Α' τάξης Γυμνασίου

► Cours 1  (DELF A1) - (4 ώρες)
Σ’ αυτό το επίπεδο πιστοποιούν τις στοιχειώδης γνώσεις της γαλλικής γλώσσας, μπορούν να μιλήσουν για τον εαυτό τους και το άμεσο περιβάλλον τους και αρχίζουν να μπαίνουν στο πνεύμα των εξετάσεων κάνοντας τα Τεστ του Επιπέδου Α1.

Παιδιά Β' τάξης Γυμνασίου

► Cours 2  (DELF A2) - (4 ώρες)
Κάνουν πράξη τη βασική χρήση της γλώσσας. Μπορούν να επικοινωνούν σε απλές καταστάσεις με κοινές φράσεις όπου ρωτούν και δίνουν πληροφορίες για κάτι. Σ’ αυτήν την τάξη, προετοιμάζονται για τις πρώτες τους εξετάσεις.

Παιδιά Γ' τάξης Γυμνασίου

► Cours 3  (DELF Β1) - (4 ώρες)
Πιστοποιούν το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Μπορούν να κρατήσουν μια συζήτηση και να δώσουν τη γνώμη τους.

Παιδιά Α' τάξης Λυκείου

► Cours 4  (DELF Β2) - (4 ώρες)
Πιστοποιούν την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας και καθιστούν δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση.

► Οι άριστοι μαθητές μπορούν να πετύχουν στις εξετάσεις DELF Β2 (το αντίστοιχο Lower) στην Γ' Γυμνασίου, σε συνεργασία πάντα και με τους γονείς.

Παιδιά Α', Β' και Γ'τάξης Λυκείου

► Ακολουθούν οι τάξεις των επιπέδων DALF C1 και DALF C2 - (4 ώρες)

Το DΑLF C1 πιστοποιεί την επαρκή γνώση της γαλλικής γλώσσας.
Τα παιδιά μπορούν να μιλάνε με άνεση και αυθόρμητα. Κατέχουν μεγάλο όγκο λεξιλογίου και έχουν καθαρό λόγο με έλεγχο στη σύνταξη και τη δομή.

Το DΑLF C2 δίνει τη δυνατότητα απόκτησης Επάρκειας διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας.
Σ' αυτό το επίπεδο τα παιδιά ξεχωρίζουν για την ακρίβεια, την ευγλωττία και την εκφραστικότητα στο λόγο.

 

Κοινωνική Δικτύωση