ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βασικά τμήματα

Deutsch 1: Πρώτος χρόνος , εισαγωγή στη γλώσσα και τη δομή της.
Deutsch 2: Δεύτερος χρόνος θεμελείωση και των τεσσάρων δεξιοτήτων

Ανώτερα τμήματα σπουδών

Zertifikat Deutsch: Προετοιμασία για το πτυχίο
Zertifikat B2: Προετοιμασία για το πτυχίο
Zertifikat C1: Προετοιμασία για το πτυχίο

Ανώτατα τμήματα σπουδών

Großes Deutsches Sprachdiplom: Προετοιμασία για το πτυχίο
Εισαγωγή στα πανεπιστήμια

Κοινωνική Δικτύωση