ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών γίνεται σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις στην μεθοδολογία. Οι αρχές που διέπουν τη διδασκαλία στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών "ΠΑΠΠΑ" είναι αυτές της ανθρωπιστικής, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Τα κριτήρια επιλογής μας βασίζονται στην επαρκή, ποιοτική ποσότητα ύλης χωρίς περιττές λεπτομέρειες, σε όμορφες εικόνες και σε σύγχρονα κείμενα. Η σημασία των κειμένων των βιβλίων εστιάζεται στην διεύρυνση των οριζόντων των μαθητών και στην σωστή διαπαιδαγώγησή τους.

Η βάση της εκπαίδευσης καθορίζεται από την Διεύθυνση και σε συνεργασία με τους καθηγητές επιλέγουμε την πιο κατάλληλη μέθοδο διδασκαλίας, ανάλογα με το μαθησιακό στυλ και τις ανάγκες των μαθητών μας έτσι ώστε οι αδύνατοι μαθητές να ενισχυθούν, οι μέτριοι να γίνουν καλύτεροι και οι καλοί ακόμη καλύτεροι.

Κοινωνική Δικτύωση